Thursday, 12 July 2012

Pata hai muntazir rehna bahut takleef deta Hai,

 
Pata hai muntazir rehna bahut takleef deta Hai,

Bata kar hi chale jaate agar jaana zaroori Tha.

No comments: