Thursday, 5 July 2012

Baksha hai husn tumko hamari nigah ne..

 Baksha hai husn tumko hamari nigah ne..

Ham le ke aaye hain tum ko had-e-garoor tak.

No comments: