Saturday, 21 January 2012

Kya Khoob Kaha Hai Kisi Ne Tujhse Ab Koi Vasta to Nhi Hai,

Kya Khoob Kaha Hai Kisi Ne Tujhse Ab Koi Vasta to Nhi Hai,


Lekin Tere Hisse Ka Waqt Aaj Bhi "TANHA" Guzarta hai’

No comments: