Thursday, 19 July 2012

Kaun hogaa aye tabish apna rafeeq,

 Kaun hogaa aye tabish apna rafeeq,

Gardish-e-dauraan jab apne saath hai.

No comments: