Thursday, 5 July 2012

Use Jadu aata hai ya kisi aur ilm me mahir hai woh,

 Use Jadu aata hai ya kisi aur ilm me mahir hai woh,
 
Hamare Dil pe Qabza karna kisi aur ke bas ki baat nahi.

No comments: