Thursday, 26 July 2012

Palkain bhi chamak uthti hai sote me hamari,

 Palkain bhi chamak uthti hai sote me hamari,

Aankhon ko abhi khawab chupane nahe aate.

No comments: