Monday, 2 July 2012

Jakkri huyi hai Inn Me Meri Saari Kainaat,

 Jakkri huyi hai Inn Me Meri Saari Kainaat,

Jo dekhey me naram Hain teri kalaiyan.

No comments: