Friday, 27 July 2012

Woh Mujh Se Poochti Hai, Badlon Ki Umar Kitni Hai,

 Woh Mujh Se Poochti Hai, Badlon Ki Umar Kitni Hai,

Main Kehta Hoon, Tamazat Ke Mutabiq Paniyon Ke Waqt Jitni Hai.

No comments: