Thursday, 12 July 2012

Na Haath tham sake ne pakarr sake daman,

 Na Haath tham sake ne pakarr sake daman,

Bahut kareeb se uth kar chala gaya koi.

No comments: