Thursday, 26 July 2012

Dekh ♥Dil♥ Ki Zameen Larazti Hai,

 Dekh ♥Dil♥ Ki Zameen Larazti Hai,

Yaad-E-Janaa’n Qadam Sambhal k rakh.

No comments: