Friday, 22 June 2012

Usne Kaha ki Kaun Sa Tohfa Main Tumhe Doon,

 Usne Kaha ki Kaun Sa Tohfa Main Tumhe Doon,

Maine Kaha Wahi Shaam Jo Ab Tak Udhaar Hai.

No comments: