Tuesday, 19 June 2012

Mausam ki tarha badalte hain uske Ehad,

 Mausam ki tarha badalte hain uske Ehad,

Upar se ye zidd ki mujh par Aitbaar karo.

No comments: