Thursday, 28 June 2012

Koi laakh kahe ki wo bura hai, "Azam"

 Koi laakh kahe ki wo bura hai, "Azam"

Ham muhabbat k Qaail hai, Ayeb nahi dekha karte.

No comments: