Friday, 29 June 2012

Jaa aur koi zabt ki duniya talash kar,

 Jaa aur koi zabt ki duniya talash kar,

Aye ishq ab to hum tere qabil nahi rahe.

No comments: