Friday, 15 June 2012

Tumhe Jo Dekh Le Phir Kya Wo Mahv-e-Hoor-e-Jannat Ho

 Tumhe Jo Dekh Le Phir Kya Wo Mahv-e-Hoor-e-Jannat Ho,

Qayamat Jo Ki Bar'Haq Hai Magar Jaana,Tum Bhi Qyamat ho.

No comments: