Thursday, 14 June 2012

Dil Ki Baychain Umangon Pe Karam Farmaaon

 Dil Ki Baychain Umangon Pe Karam Farmaaon,

Itna Ruk Ruk Kar Chalogi Tu Qayamat Hogi.

No comments: