Wednesday, 12 September 2012

Tum Se Bichar Kar Faqat Itna Hua...

 
 Tum Se Bichar Kar Faqat Itna Hua...

Tera Gaya Kuch Nahi , Mera Raha Kuch Nahi . . . !

No comments: