Monday, 24 September 2012

Ajab Hunar Hai Mere Haath Mein Shayari Likhne Ka Azam,

 Ajab Hunar Hai Mere Haath Mein Shayari Likhne Ka Azam,

Main Apni Bar - Baadiyaa Likhta Hu Log Wah Wah Karte Hai!

No comments: