Thursday, 27 September 2012

Is tarah gaur se mat dekh mere haath ko,

 Is tarah gaur se mat dekh mere haath ko,

In lakeroon me hasraton ke siwa kuch bhi nahi.

No comments: