Thursday, 27 September 2012

Rote Hain Mujhko Tanha Dekh Kar Wo Raste,

 Rote Hain Mujhko Tanha Dekh Kar Wo Raste,

Jinpar Tere Baghair Ham Guzre Kabhi Na The.

No comments: