Monday, 17 September 2012

De diya hum ne ishq ki naukri se istifaa

 De diya hum ne ishq ki naukri se istifaa,

ki abhi umar nahi itne gam uthane ki ...!!

No comments: