Saturday, 1 September 2012

Apne dil ki saadgi pe rahem aata hai mujhe,

 Apne dil ki saadgi pe rahem aata hai mujhe,

Muskura ke baat jisne ki usi ka ho gaya..!!

No comments: