Thursday, 9 August 2012

Ye Muhabbat Bhi Aik Naiki Hai,

 Ye Muhabbat Bhi Aik Naiki Hai,

Aao Dariya Main Daal Aate Hain.

No comments: