Thursday, 30 August 2012

Maana k purkhater hain Muhabbat ki manzilin,

 Maana k purkhater hain Muhabbat ki manzilin,

Lekin Sakoon-e-Dil bhi inhi manzilon main hai.

No comments: