Friday, 31 August 2012

Fikr-E-Yaar Ne To Jazbon Ko Rond Dala,

 Fikr-E-Yaar Ne To Jazbon Ko Rond Dala,

Aashiq Warna Ham Bhi Kuch Kam Nahi Rahe Hain.

No comments: