Saturday, 18 August 2012

Ruswaiyon ka aap ko aaya hai ab khayaal,

 Ruswaiyon ka aap ko aaya hai ab khayaal,

Hamnne to apnae dost bhi dushman bana liye..!!

No comments: