Tuesday, 7 August 2012

Jiss jiss ko mili khabar usi ne gilla kiya,

 Jiss jiss ko mili khabar usi ne gilla kiya,

Kyun tum ne mohabnat ki? tum to samjh-dar the..!!

No comments: