Thursday, 3 May 2012

Woh Kya Karenge Qadar Sharik-e-Hayat Ki

 Woh Kya Karenge Qadar Sharik-e-Hayat Ki,

Jinki Nazar Me Pyar Ki Qimat Dahej Hai..!!

No comments: