Wednesday, 30 May 2012

Ghareebo'n ki Ye Basti Hai, kahan Se Shokhiyaan Laun,

 Ghareebo'n ki Ye Basti Hai, kahan Se Shokhiyaan Laun,

Yahan Bachche To Rehte Hain, Magar Bachpan Nahi Rehta.

No comments: