Monday, 7 May 2012

Main Ne Darya Se Seekhi Hai Pani Ki Parda Dari

 Main Ne Darya Se Seekhi Hai Pani Ki Parda Dari,

Upar Upar Hanste Rehna Gehrayi Mein Ro Lena..

No comments: