Monday, 28 May 2012

Apne Lehjay Par Zara Gaur Kar Ke Bata,


Apne Lehjay Par Zara Gaur Kar Ke Bata,

Lafz Kitnay Hain, Teer Kitnay Hain.

No comments: