Friday, 4 May 2012

Maine hargiz nahi chaha ke koi chahe mujhe


Maine hargiz nahi chaha ke koi chahe mujhe..

Meri baton ne asar kar diya to mera kya qusoor...

No comments: