Friday, 9 March 2012

Usko Sajne Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahin

Usko Sajne Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahin,

Uss Pe Jazhti Hai Hayaa Bhi Kisi Zewar Ki Tarah.

No comments: