Friday, 2 March 2012

Samandar baha dene ka jigar to rakhte hain lekin..

 Samandar baha dene ka jigar to rakhte hain lekin..
 
Hame Ashqon ki numaish ki aadat nahi..

No comments: