Saturday, 17 March 2012

Dunya ki mehfilon se ukta gaya hoon yaa "Rab"


Dunya ki mehfilon se ukta gaya hoon yaa "Rab"

Kya lutf anjuman ka jab dil hi bujh gaya ho..

No comments: