Monday, 2 April 2012

You to patthar ki bhi taqdeer badal jati hai,


You to patthar ki bhi taqdeer badal jati hai,

         shart yeh hai k usay dil say tarasha jayeee......

No comments: