Thursday, 26 April 2012

Mujh Se Naraaz Hai, To Chhor De Tanha Mujh Ko

 
 
Mujh Se Naraaz Hai, To Chhor De Tanha Mujh Ko,

Aye Zindagi! Dekh Mujhe Roz Tamaasha Na Bana....

No comments: