Tuesday, 24 April 2012

Log Aurat Ko Faqt Jism Samajh Laite Hain

Log Aurat Ko Faqt Jism Samajh Laite Hain ..

Rooh Bhi Hoti Hai Is Main Ye Kahan Sochte Hain ...

No comments: