Monday, 13 February 2012

Mujhe Kis Taraf Jaana Hay Kuch Khabar Nahi,

 Mujhe Kis Taraf Jaana Hay Kuch Khabar Nahi,

Mere Raastey Bhi Kho Gaye Meri Muhabbat Ki Tarah..!!

No comments: