Saturday, 18 February 2012

Usko Sajne Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahin


Usko Sajne Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahin,

Uss Pe Jachti Hai Hayaa Bhi Kisi Zewar Ki Tarah. 

No comments: