Friday, 20 January 2012

 W0 mere r0bar00 aayi bhi t0 barish0n k m0sam main,

Mere ans00 beh rahay thay, aur w0 barsaat samajh baithi..!!

No comments: