Friday, 26 July 2013

Utra Nahi Hai Dil Se Wo Koshish Ke Bawajood,


Utra Nahi Hai Dil Se Wo Koshish Ke Bawajood,

Ek Shakhs Meri Zaat Pe Bhaari Hai Is Tarah.

No comments: