Tuesday, 9 July 2013

Chooma Hai Apni Aankhon Ko Rakh Rakh Ke Aayina,

 
 Chooma Hai Apni Aankhon Ko Rakh Rakh Ke Aayina,

Jab Bhi Hui Hai Khuwab Mei'n Ziyarat Janab Ki !♥!

No comments: