Wednesday, 14 November 2012

Talab maut ki karna gunah-e-kabeera hai,

 Talab maut ki karna gunah-e-kabeera hai,

Marne ka shoq hai to ishq kyun nahi krte?

No comments: