Tuesday, 27 November 2012

Apne Siwa Batao , Kuch Mila Hai Tumhe,

 
Apne Siwa Batao , Kuch Mila Hai Tumhe,

Hazaar Baar Li Hai Tumne , Mere Dil Ki Talashi.

No comments: