Friday, 9 November 2012

Qafilon ke Qafile nishan chorr gaye....

 Qafilon ke Qafile nishan chorr gaye....

Aik mera hi dard tha jo hijrat na kr saka.

No comments: