Thursday, 25 October 2012

Tu Saher Me Nahi Tha, Aur Saher-E-Jaa'n ke Andar,

 Tu Saher Me Nahi Tha, Aur Saher-E-Jaa'n ke Andar,

kohra Sa Bahr Gaya Tha, Tanhayee Jam Gayi Thi...!!

No comments: