Thursday, 4 October 2012

Bichirr ke mujh se tum apni khushi na kho dena,

 Bichirr ke mujh se tum apni khushi na kho dena,

Udaas rahne se chehra kharaab hota hai..!!

No comments: