Monday, 15 October 2012

Main Ishq ka Mufti to nahi, Magar ye fatwa hai,

 Main Ishq ka Mufti to nahi, Magar ye fatwa hai,

Jo Raah me Chor jaye Wo kafir se bhi badtar hai..??

No comments: