Tuesday, 19 February 2013

Kia kahe kaise basar hijr ki raatay ki hain,

 Kia kahe kaise basar hijr ki raatay ki hain,

Umer bhar chand se ek shakhs ki baatain ki hain.

No comments: